שאלון מורים

דו"ח חינוכי על תלמיד/ה

שלום רב.

אנו מודים לכם שבחרתם לבצע אבחון ברשת HDL הדרך להצלחה.

הנך מתבקש/ת למלא שאלון זה אודות התלמיד/ה המופנה לאבחון דידקטי / פסיכו-דידקטי.

 • פרטי המורה

 • פרטי התלמיד/ה

 • תחום לימודי

 • שליטה באבני יסוד, שטף, דיוק וכו'
 • מפיק מידע באופן עצמאי מטקסט ברמת כיתה
 • מפיק מידע בעזרת תיווך מטקסט ברמת כיתה
 • הבעה בכתב, עיצוב כתב
 • מוטיבציה\עצמאות
 • פרט/י: המקצוע, הערכה.
 • אם למד בשנה שעברה בהיל"ה
 • פרט/י
 • פרט/י
 • הערך/י את התלמיד/ה בתחומים הבאים

  תפקוד בזמן השיעורים
 • ארגון חומר, הסקת מסקנות, זכירה וכו'