מהי מוכנות לכיתה א'

מוכנות לכיתה א' היא שלב בהתפתחות הילד, בו הוא בשל לעבור מפעילות שהיא ברובה משחקית לפעילות שהיא למידה מוסדרת ומושכלת. המעבר לבית הספר הינו מעבר למסגרת פורמאלית, בה הוא צפוי לשבת ליד שולחן כארבע עד חמש שעות ביום, להקשיב לדברי מורה ולתרגל את המידע שהיא מעבירה לו על פי הוראותיה. הילד נידרש לגלות מסוגלות להתרכז […]