האם ילדנו צריכים אבחון?

לצד המערכת החינוכית אשר משקיעה רבות בילדנו , כאשר קיים פער בין הישגים בלימודים לבין ההישגים המצופים ממנו על פי גילו ורמת כיתתו, כאשר הקשיים בלמידה מתבטאים בביצוע לא יעיל של הנושאים הבאים:

קריאה איטית , כתיבה איטית , שגיאות כתיב, קושי בהבעה, הימנעות מכתיבה, קושי בחשבון, כישלון במבחנים , הישגים נמוכים למרות השקעה מרובה הן מפאת זמן, לחץ.

אבחון פסיכו-דידקטי הינו תחילתו של תהליך שיאפשר לנו להבין את מקור הקשיים על מנת לקבל המלצות נכונות לטיפול בהם.