טופס הצהרת בריאות

שלום רב,

 

HDL | הדרך להצלחה הינה רשת מכוני אבחון המעניקים שירותים מקצועיים במגוון תחומים בנושא התפתחות הילד,

לקראת האבחון יש למלא ולחתום על טופס הצהרת בריאות מקוון.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות יש להגיע עם מסיכת מיגון ולאחר בדיקת חום בבית, אין להגיע למכון במידה וישנם תסמיני חום / שיעול / קוצר נשימה, קיימים במכון אמצעי חיטוי לשירותכם.

לתשומת לבכם: שינוי / ביטול מועד התור עד 48 שעות מהמועד שנקבע,
אי הגעה לתור שנקבע או ביטול / שינוי תור במהלך 48 השעות שלפני האבחון יגבה דמי ביטול ע"פ מדיניות המכון.

  • טופס הצהרת בריאות

    בהתאם לתקנות לשעת חירום משרד הבריאות - קורונה
  • MM סלאש DD סלאש YYYY
  • בהתאם להנחיות משרד הבריאות יש להגיע עם מסיכת מיגון ולאחר בדיקת חום בבית, אין להגיע למכון במידה וישנם תסמיני חום / שיעול / קוצר נשימה, קיימים במכון אמצעי חיטוי לשירותכם.