צור קשר

077-5644796

טלפון רב-קווי

077-5644796

טלפון רב-קווי

אבחון פסיכו דידקטי

אבחון פסיכו דידקטי

תלמידים עם לקויות למידה מתמודדים עם קשיים בתהליך התפתחותם ובמהלך לימודיהם במערכת החינוכית. הקשיים באים לידי ביטוי בהיבטים לימודיים בצד קשיים בתחומים חברתיים, רגשיים והתנהגותיים. לקות הלמידה משליכה על התפתחותם התקינה של התלמידים ועל מיצוי יכולותיהם המגוונות, כבר בשלבי חינוך מוקדמים, זאת משום שהם נוטים לספוח אליהם מכלול של קשיים נוספים ההופכים את הבעיה לרב-ממדית הנוגעת לכל תחומי החיים.

אבחון פסיכודידקטי  מעניק לילדיכם תמונת מצב על קשייו מכל התחומים ובעיקר בתחום הלימודי, ומנחה את ההורים בבניית תוכנית עבור ילדיכם.

 אבחון פסיכודידקטי  מורכב משני היבטים: פסיכולוגי ודידקטי. האבחון הפסיכודידקטי מתבסס על ההנחה שהתחום הפסיכולוגי והתחום הדידקטי קשורים זה בזה, וכי קשיים אקדמיים יכולים לנבוע לא רק כתוצאה מלקויות למידה, אלא מקשת של גורמים, הכוללת גם בעיות רגשיות או בעיות קשב. לכן, מורכב האבחון הפסיכולוגי ממספר נדבכים נוספים, שאינם קיימים באבחונים הדידקטיים