צור קשר

077-5644796

טלפון רב-קווי

077-5644796

טלפון רב-קווי

אבחון לועדת: השמה / שילוב / רווחה / ביטוח לאומי

אבחון לועדות ממשלתיות

ועדות שונות, בניהן ועדת השמה / ועדת שילוב / ועדת רווחה או ועדות השונות של הביטוח הלאומי, פועלות ברשויות המקומיות מכוח חוק החינוך, במטרה לקבוע האם ילד עם צרכים מיוחדים צריך ללמוד במסגרת של החינוך המיוחד.

על-פי החוק, יש לתת עדיפות ככל הניתן להשמתו של תלמיד במסגרת החינוך הרגיל, תוך מתן מענה לצרכיו במסגרת זו.

ועדות ההשמה, וכן ועדות נוספות העוסקות בחינוך, הינן ועדות מקומיות המורכבות מאנשי מקצוע ונציגי הורים.